ז' תמוז ה'תשפ"א

נולדו היום:

נפטרו היום:
רבי אהרן משה זי"ע / ה'תר"ו
רבי אליהו מני זי"ע / ה'תרנ"ט
רבי ברוך תאומים-פרנקל זי"ע / ה'תקפ"ח
רבי רפאל יצחק ישראל זי"ע /
רבי שלמה בנימין אשלג זי"ע /
רבי שמחה בונם אלתר אלתר זי"ע / ה'תשנ"ב